همیشه زمین میزنند آدم را
عادت‌های بد؛
مثلاً همین عادت من
به دوست داشتن تو!

متن از من نیست ولی عکسنوشته چرا... میان ترم ها امان از من بریدند