معمولاً دعاهای خود آدم جواب نمی‌ده، میگن با زبونی که باهاش گناه نکردین دعا کنین. پس تکلیف زبون خودم مشخص شد. ولی من که با زبون شما دروغ و فحش و اینا که ندادم. پس زبون شما برا دعا کردن واسه من گیراست. معصومه. پس التماستون میکنم واسم دعا کنین. منم واستون دعا می‌کنم. قول... دعا کنین گرفتار خوب آدمی بشم... دعا می‌کنم گرفتار خوب آدمی بشید...