امیدوارم عاقبتم مثل اون خواننده‌ی راک نشه که به خاطر سوز پیدا کردن صداش، تظاهر به عشق زیباترین دختر دانشگاه کرد تا مثلاً شکست عشقی بخوره, ولی واقعا عاشق شد، واقعا شکست خورد، واقعا سوز صدا پیدا کرد ولی تهش دلش تا ابد اسیر شد، بخاطر شهرت...

مواظب تظاهر باشم

#اقتباسی_از_راک_استار