اسکار تو اما هرگز به من نرسید

چرا که هالیوودِ جهان را پول اداره می‌کند، نه عشق...

یغما گلرویی

از کتاب باران برای تو می‌بارد