توصیه اول خانوم دکتر!! آهنگ عاشقانه گوش دادن ممنوع!!

«دلیل دردامو  بعد تو فهمیدم   

همه رو فهمیدم   اما تو رو نه...»

فقط از شنبه شروع می‌کنم... :))

یه سوال خانوم دکتر!! حافظ هم نمیشه بخونم؟

«در عاشقی گریز نباشد ز ساز و سوز     

استاده‌ام چو شمع، مترسان ز آتشم»

فایده نداره خانوم دکتر، بذار گوش بدم!

- نه... :| آهنگ نه... در مورد حافظ بعد از ترک آهنگ بحث میکنیم.