لیلا از این آهنگا گوش نده...

این آهنگا الان واست سمّه...

پ.ن: نمیدونم چرا هرچی پی نوشت می‌نویسم کیبورد دوست داره و.ن بنویسه!!!!

پ.ن: با برادر گرامی نشستیم سریال پدر دیدیم تا الان :/

پ.ن: بدبخت مسعود

پ.ن: چرا لیلا قوز می‌کنه اینقد؟

پ.ن: تهش که به هم برسن من باقیشو نمی‌بینم، کم بدبختی داریم خودمون؟!

پ.ن: فک کنم یه چیزی تو مایه‌های دختر درون من لیلا می‌شد.. ولی خب از حزبلاش

پ.ن: فک کنم پی نوشت ها رو باید اصلی میزدم، اصلیا رو پی نوشت =)