-مقدماتی را قبول گشتیم

-دندان ها را ارتودنسی نمودیم

-از ظهر هم در راه برگشت به خانه هستیم

**خدا پدر مادر خالق مترو را بیامرزد وگرنه دیر می رسیدیم

**سلام میوه فروش وانتی که بجای شام داری نون و موز میخوری... نونت حلال... رزقت زیاد

**سلام معده درد قدیمی :/

**یکی از رفقا در راه خیلی دور از خونه بخته که داره نزدیک میشه... منم بهش گفتم به خدایی خدا قسم مثه اون دو تا بشی از دسترس خارج بشی دارت میزنم 😎

**بذار این امضای قبولیم تو آئین نامه خشک بشه پدر جان بعد مطلقا ممنوع پارک کن😁

**و بزودی زود احتمالا سلام زلزله ://