حکایت آدم شده‌ام... دور مانده از بهشت، اسیر دنیا شده‌ام...