یه چند وقتیه گلزار شهدا نرفتم... همون انرژی مثبتیه که کم دارم...

دلم واسه خونه تنگ شده... مادرم هروقت زنگ میزنه میگم خیالت راحت هم خوابم خوبه هم خورد و خوراک... این نوع دروغ گفتن چه حکمی داره؟

تو زندگی محدودم چند بار به سیم آخر زدم ولی همش پشیمون شدم... این بار هم به سیم آخر میزنم فقط واسه اینکه مطمئن شم تموم تلاشمو کردم و به نتیجه نرسیدم...