من یه مدتی طنز می‌نوشتم، ولی الان مدارکشان نیس😁... شاید واسه اثبات مجبور شم فردا پس فردا طنز بگم...

راستی چقدر هوا خوبه... خیلی خنکه... الاناست که بچه‌ها بیان... فردا می‌خوام بعد اینکه از دانشکده برگشتم تا خود صبح فرداش بخوابم... راستی یه چیزی... نه بذار فردا ببینیم چی میشه...