استاد فرمودند برو امروز درس رو بخون فردا بیا ببینم چی حالیته ببینم واست چیکار مبتونم بکنم

استاد با این وضعیت آوارگی و پروژه و خستگی؟ بیخیال... من همینطوری الان با فوتوسنتز زندم

پ.ن: از اساتید فوق العاده دانشکده

پ.ن: خدایا خودت رحم کن