دعا میکنم گرفتار هوس یا عشق صندوق دار یه فست فود نشید. اگه خواستید بشید فست فود رو نزدیک محل سکونت انتخاب کنید، و فاتحه‌ی تناسب اندام گرامیتان را بخوانید. #الفاتحه

پ.ن: از ان جا که میدانید سلب اختیار در هنگام رخداد این مطلب در جمیع شرایط زیاد است، توصیه می‌شود تنها به نگاه اول اکتفا کنید و دیگر قدوم مبارک را در فست فود مورد نظر مگذارید، بلکه رستگار شویم.