" دو ساله که جنگ تموم شده. خیلیا نفهمیدن که این دو سال چجوری گذشت، ولی آدمای چشم به راهی که برای دیداری دوباره، روز به روز پیر و پیرتر شدن، هر سال براشون هزارسال بود. من هفت هزار ساله‌ام پدر. نوح کیه؟! ایوب کیه؟! من دیگه خستم پدر. خسته از این زندگی. خسته از کار. خسته از پول. خسته از باغ. کاش اینا هیچکدوم نبود، ولی اون بود..."

فیلم دیدار با بازی مهران مدیری داستان ژانت پطروسی، دختر دانشجوی عکاسی است که هنگام عکس گرفتن از گل ها و گل فروشی ها دوربینش به سرقت می رود، امیر جوانی که به همراه پدرش باغ گل دارند دزد را تعقیب می کند و دوربین ژانت را پس می گیرد. امیر به بهانه گرفتن عکس های چاپ شده خود و پدرش که توسط ژانت گرفته شده اند، به سراغ این دختر مسیحی می رود. با جدی شدن رابطه، امیر از ژانت تقاضای ازدواج می کند، ولی ژانت تقاضای این پسر مسلمان را نمی پذیرد؛ ولی ....

فقط اول فیلم رو تحمل بیارین که پای فیلم بمونین. یکم که نه خیلی شله و وله...