اگه دوست و وقت و حال داشتید بیتی با دست‌خط خودتون به سمت من روانه کنید بلکه بنده حقیر عکس‌نوشته‌ای از روی دست‌خط شما ساخته و منتشر گردانم...خنده

اصن یه چن وقتیه که فوتوشاپ خونم اومده پایین...

خب اینم دستخط ایلوستریتوری من در ابتدا:

و این هم همینطوریش:(دیگه ظاهر و باطن همینه :دی)

دست خط ح.ف. (مراجعه شود به پست اتلاف وقت منقش به فلافل)